Нагоре

За нас

Мерки и процедури, свързани с инвестиционни анализи

Мерки и процедури за решаване на конфликти на интереси свързани с инвестиционни анализи

ПФБК прилага мерки и процедури за решаване на  конфликти на интереси по отношение на финансовите анализатори участващи в изготвянето на инвестиционните анализи, които са предназначени за разпространение и е вероятно впоследствие да бъдат разпространени публично или сред клиентите на ПФБК, или на други работещи по договор за инвестиционния посредник лица, чиито отговорности или бизнес интереси, могат да влязат в конфликт с интересите на лицата, на които се предоставя инвестиционния анализ.

ПФБК осигурява спазването на следните условия:

1. финансовият анализатор и другите лица, които работят по договор за ПФБК, да не сключват лични сделки или сделки за сметка на друго лице, включително за ПФБК, с финансови инструменти, до които се отнася инвестиционния анализ, или със свързани с тях финансови инструменти, със знанието за вероятния момент на оповестяване или за съдържанието на инвестиционния анализ. Това се прилага само когато инвестиционният анализ не е достъпен за клиентите или публично и не може лесно да бъде направено, въз основа на достъпна за публичността или клиентите информация. Забраната важи, докато не бъде осигурена разумна възможност за адресатите на инвестиционния анализ да действат съгласно него;

2. извън случаите по т. 1 финансовият анализатор и другите лица, които работят по договор за ПФБК и участват в изготвянето на инвестиционния анализ, да не извършват лични сделки с финансови инструменти, до които се отнася инвестиционния анализ, или със свързани с тях финансови инструменти, в противоречие с дадени препоръки в периода, за който те са валидни, освен при изключителни обстоятелства и с предварителното одобрение на лице от отдела за вътрешен контрол или от правния отдел на ПФБК;

3. ПФБК, финансовият анализатор и другите лица, които работят по договор за ПФБК и участват в изготвянето на инвестиционното изследване, да не могат да получават възнаграждения, комисионни или непарични облаги в нарушение от лица, които имат съществен интерес във връзка с предмета на инвестиционния анализ;

4. ПФБК, финансовият анализатор и другите лица, които работят по договор за ПФБК и участват в изготвянето на инвестиционния анализ, да не обещават на емитентите до които той се отнася, благоприятното им представяне в анализа;

5. емитенти, всички лица, които работят по договор за ПФБК, освен финансовия анализатор, както и всички други лица да нямат право преди разпространението на инвестиционния анализ да преглеждат неговия проект с цел установяване на верността на фактите, представени в анализа или с друга цел, освен с оглед удостоверяване изпълнението на нормативните задължения на ПФБК, ако проектът включва препоръка или очаквана цена.

 

Изпрати запитване

Всички полета отбелязани със (*) са задължителни

За да Ви бъдем полезни при посещението на нашия уебсайт, ние използваме „бисквитки“ (cookies).