Нагоре

История

Управляващото дружество ПФБК Асет Мениджмънт е учредено на 06.02.2004 г. и получава лиценз от Комисията за финансов надзор през м. март същата година. Дружеството е пре-лицензирано през 2005 г. Предметът на дейност включва управление на колективни инвестиционни схеми и на инвестиционни дружества от затворен тип. Дейността на ПФБК Асет Мениджмънт се регулира от Комисията за финансов надзор. Собственият капитал на дружеството е 457 хил. лв. към края на 2018 г.

ПФБК Асет Мениджмънт АД е член на управителния съвет на Българската Асоциация на Управляващите Дружества (БАУД) от създаването си досега.

От м. септември 2004 г. ПФБК Асет Мениджмънт управлява активите на НИД „Надежда”,  като през периода нетните активи на инвестиционното дружество са нараснали с над 80% и към края на 2018 г. възлизат на 5.3 млн. лв.

От 19 ноември 2007 г., ПФБК Асет Мениджмънт започна да предлага дялове на три договорни фонда чрез клоновата мрежа на Първа Инвестиционна Банка АД, като целта ни бе да предложим професионално управлявани продукти, инвестиращи в български финансови инструменти.

След разгара на финансовата криза и рязкото влошаване в характеристиките на българския финансов пазар започнахме разработването на нова инвестиционна стратегия, която се базира на инвестиции във финансови инструменти от Развитите пазари, Централна и Източна Европа и Русия. След внимателен анализ на инвестиционните възможности в региона, през пролетта на 2010 г. регистрирахме и първия български договорен фонд с фокус върху руски акции – ПФБК Восток.

През 2011 г. започнахме предлагането на съвместни спестовно-инвестиционни продукти с Първа инвестиционна банка АД, които да отговарят на увеличаващата се взискателност на местните инвеститори към минимизирането на пазарните рискове, комбинирана с желанието за по-високи от лихвените доходи.

Към края на 2018 г. активите на управляваните от нас договорни фондове достигат 4.85 млн. лева.

Изпрати запитване

Всички полета отбелязани със (*) са задължителни

За да Ви бъдем полезни при посещението на нашия уебсайт, ние използваме „бисквитки“ (cookies).