Нагоре

За нас

Екип

Стоян Николов

Стоян започва работа за ПФБК през 2005 г. като брокер на ценни книжа, а през 2009 г. става управител на дружеството. Преди това работи за две от водещите банки в България – ПИБ и Райфайзенбанк. Завършва висшето си образование в УНСС и има специализация в САЩ. Стоян участва в множество сделки по придобивания, публични предлагания на БФБ-София, процедури по двойно листване на емисии и други финансови операции.

Надежда Дафинкичева

Надежда Дафинкичева започва работа в ПФБК през 2000 г. в качеството си на финансов анализатор и консултант в отделите “Ценни книжа” и “Корпоративни финанси”. От 2011 г. Надежда Дафинкичева е ръководител  на отдела за анализи и корпоративни финанси, a от 2017 г.- управител на дружеството. Надежда има магистърска степен по Международни икономически отношения от УНСС в София и е лицензиран инвестиционен консултант от КФН. От 2008 г. Надежда е зам. председател на СД на ПФБК Асет Мениджмънт.

Мартин Димитров, CFA

Мартин Димитров постъпва в ПФБК през 2007 г. на позиция финансов анализатор. През 2009 г. Преминава към ПФБК Асет Мениджмънт като портфолио мениджър и инвестиционен консултант на управляваните фондове и сметки под доверително управление. През 2016 г. се завръща в ПФБК на позиция директор корпоративни финанси. Мартин има магистърска степен по Финанси и банково дело от Софийски Университет "Св. Климент Охридски" и е лицензиран инвестиционен консултант от КФН. Мартин е сертифициран финансов анализатор – CFA и член на българското CFA Общество от 2008 г.

Веселин Радойчев

Веселин Радойчев се присъедини към екипа на ПФБК през 2010 г. като финансов анализатор. Понастоящем той ръководи екипа анализатори на компанията като отговаря за фармацевтичния, инфраструктурния, енергийния, телекомуникационния сектор, както и за холдинговите компании. Преди да се присъедини към ПФБК той е работил като анализатор в EFG Securities и като асистент в Suffolk University. Веселин Радойчев има магистърска степен по Финанси от Suffolk University и бакалавърска степен по Счетоводство от УНСС.

Анна Георгиева

Анна Георгиева е брокер на ценни книжа в екипа на ПФБК от 2008 г. Отговаря за търговията на българската фондова борса, както и на чужди пазари чрез платформите на InteractiveBrokers и Bloomberg. Преди това е работила като брокер в Обединена българска банка и валутен дилър в Инвестбанк. Анна завършва магистърската си степен в Софийския Университет „Св. Климент Охридски“, специалност Приложна Математика, София и е лицензиран брокер от 2004г. Взима участие в проектите на ПФБК по сделки за публично предлагане и търгови предложения.

Йордан Петров

Йордан се присъединява към екипа за корпоративни финанси на ПФБК през 2012 г. като финансов консултант. Той е участвал в изготвянето на информационни меморандуми и документи за инфраструктурни проекти, подготвял е проспекти за публично предлагане и търгови предложения, както и анализи и оценки на фирми от различни сектори. Преди да се присъедини към ПФБК, Йордан е работил като  експерт в сектора на възобновяемите енергийни източници, където e отговарял за развитието на проектите на компанията в България и Сърбия. Йордан има Бакалавърска степен по бизнес администрация от Университет „Джордж Вашингтон", Вашингтон, САЩ от 2008 г. и е кандидат за ниво II на CFA.

Десислава Чуховска

Десислава Чуховска е юрисконсулт на „Първа Финансова Брокерска Къща” ООД от септември 2005 г. Десислава притежава магистърска степен по право от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. Тя е работила в Комисията за финансов надзор за периода 2002 г.–2005 г. От май 2006 г. е ръководител на отдел „Вътрешен контрол” на ПФБК Асет Мениджмънт АД.

Евгени Генчев

Евгени Генчев започва работа в ПФБК през 2006 г. като Зам.главен счетоводител, а от 2011 г. е Ръководител финансов отдел на дружеството. Преди да се присъедини към екипа на Първа финансова брокерска къща той е работил като Главен счетоводител на ИП „Норд Инвестмънт“ АД и „Север Холдинг“ АД. Притежава магистърска степен по икономика от Стопанска академия "Д.А.Ценов" гр.Свищов.

Стойко Радиев

Стойко Радиев постъпва на работа в ПФБК като финансов анализатор през август 2015. От 2019 той се преквалифицира като брокер на ценни книжа, като междувременно става и риск мениджър на ПФБК Асет Мениджмънт. Преди  да се присъедини към екипа, Стойко придобива бакалавърска степен по международна бизнес администрация и магистърска степен по финанси и инвестиции в Университет Ерасмус в Ротердам.

Галина Коначка

Галина Коначка е служител в бек офиса на ПФБК от м. ноември 2007 г. до момента. Притежава магистърска степен по икономика от Стопанска академия "Д.А.Ценов" гр.Свищов. За периода от 2000 г. до 2008 г. Галина Коначка е работила като експерт в сферата на общото застраховане.

Ивайло Стоев

Ивайло започва работа в счетоводния отдел на ПФБК през юли 2012 г. Преди да се присъедини към екипа на Първа финансова брокерска къща той е работил като главен счетоводител на „Омикрон“ АД. Ивайло придобива магистърската си степен в Университета за национално и световно стопанство, гр. София, специалност „Счетоводство и контрол“. От септември 2019 г. той поема поста Риск Мениджър на ПФБК.

Юлиан Андреев

Юлиан Андреев е вътрешен одитор на Първа финансова брокерска къща от април 2008 година. Юлиан притежава магистърска степен по право от  Университета за национално и световно стопанство, София.

Изпрати запитване

Всички полета отбелязани със (*) са задължителни

За да Ви бъдем полезни при посещението на нашия уебсайт, ние използваме „бисквитки“ (cookies).