Нагоре

Управление на активи

Калкулатор на доходност


(mm.dd.yyyy)

(mm.dd.yyyy)

Доходността е изчислена на база на нетната стойност на активите на един дял. Съгласно методологията на Българската асоциация на управляващите дружества, доходността за период по-малък от една година не се преизчислява на годишна база.

Разпределение на активите (29.05.2020)

Портфейл от акции (29.05.2020)

ПИБ Авангард

ПИБ Авангард е нашият глобален високодоходен фонд в акции с акцент върху България. ПИБ Авангард предлага на инвеститорите бърз и евтин достъп до активно управляван, диверсифициран портфейл от акции и финансови инструменти с висока доходност. Инвестициите на фонда не са ограничени от гледна точка на държава, пазарна капитализация или присъствие в индекс. Ние сме фокусирани върху откриването на компании с голям потенциал за растеж преди останалите пазарни участници, като разчитаме на собствен и чужди анализи и оценки на компаниите.

НСА НСА/дял Дневна доходност Годишна доходност Доходност от нач. на год. Емисионна стойност Цена на обрат. изкупуване
1 072 507 0.4429 0.16% -20.18% -22.18% 0.4451 0.4407

Посочените цени са за поръчки подадени на 28.05.2020

*Емисионната стойност за поръчки над 100 000 лева е равна на нетната стойност на активите на 1 дял.

*Цената на обратно изкупуване е равна на нетната стойност на активите на 1 дял, при срок на инвестицията над 24 месеца.

Всички цени са валидни за поръчки, подадени до 16 ч. на предишния работен ден.

Инвестиционни цели, стратегия и политика

ДФ ПИБ Авангард е договорен фонд от отворен тип, регистриран в България, инвестиращ в акции на до 20-30 публични компании...

Прочети повече

Условия за покупка

Инвеститорите купуват (записват) дялове на осигурените за това гишета на УД "ПФБК Асет Мениджмънт" АД в офиса на дружеството – гр. София, ул. „Енос” № 2, ет. 5 (Виж карта), както и във всички клонове на „Първа инвестиционна банка” АД, вписани в регистъра, воден от КФН.

Прочети повече

НСА/дял (в лева) на ПИБ Авангард

От:До:

(dd.mm.yyyy)

(dd.mm.yyyy)

Документи и отчети

Месечен бюлетин април 2020

Налично за
Изтегляне


Виж всички
Изпрати запитване

Всички полета отбелязани със (*) са задължителни

За да Ви бъдем полезни при посещението на нашия уебсайт, ние използваме „бисквитки“ (cookies).