Първично публично предлагане на пазар BEAM на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД

 

 

Дружеството

С мисията да спаси пчелите, Бии Смарт Текнолоджис АД вече 7 години разработва авангардни технологии за дистанционно следене на кошери и иновативни бизнес модели за търговия с пчелни продукти. В портфолиото на компанията са устройствата BeeBot и Hivebase, както и популярната услуга “Осинови кошер”. Чрез онлайн магазина си www.istinskimed.bg компанията успява да увеличи приходите си 28 пъти за последните 2 години.

Хибридният бизнес модел, съчетаващ IoT технологии и иновативна електронна търговия, дават предимство пред конкурентите, защото се създава екосистема, в която пчеларите, потребителите на пчелни продукти и корпоративните клиенти генерират стойност помежду си.  

Моделът на Бии Смарт Текнолоджис АД дава възможност пчеларите, корпорациите със зелена политика и клиентите на пчелни продукти да се обвържат в една устойчива екосистема. Чрез технология, електронна търговия и фокус върху клиентското преживяване, компанията има работещ бизнес модел, който планира да разраства в Европа през следващите 2 години.

От началото на 2022 г. са реализирани ключови партньорства с международното НПО The World Bee Project, EiT Raising Food Stars и мрежата на Endevor. След натрупване на опит в България, излизането на Европейски пазар е логичната следваща стъпка, която се планира в последните 6 месеца. Прогнозите на компанията са да реализира близо 2000% ръст и годишен оборот около 10 милиона лева в следващите 3 години.

Ключовите дейности в плана на Бии Смарт Технолоджис АД са разширяване на екипа с топ международни кадри, инвестиция в партньорска и клиентска мрежа и производство.

 

Детайли за публичното предлагане

Емитент

Бии Смарт Текнолоджис АД

Пазар на търговия

BEAM – Българска Фондова Борса (БФБ)

Текущ капитал

363 750 броя

Нови акции

43 636 броя

Праг на успех

29 090 броя

Емисионна стойност

27.50 лева за акция

Номинална стойност

1 лев на акция

Дата на аукциона

14 юли 2022 г.

Продължителност

9:30 - 14:00

Борсов код

BEE1

Видове поръчки

Пазарни/лимитирани

Разпределяне на акции

Пропорционално спрямо всички заявки за записване

Мениджър по емисията

ИП "Първа Финансова Брокерска Къща" ЕООД

 

На 7 юли 2022 г. се проведе официалното представяне на Бии Смарт Текнолоджис АД. Имате възможност да гледате запис от събитието на което бе представена дейността и плановете за развитие на Дружеството, както и беше отговорено на въпросите на участниците в срещата.

Инвестиционна презентация

Основна информация за публичното предлагане

Съобщение за резултатите от първично публично предлагане на акции от увеличение на капитала на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД

Съобщение относно публичното предлагане на акции на “Бии Смарт Текнолоджис“ АД

Документ за допускане на емисия акции за първично предлагане на пазар BEAM

Приложения

Как да инвестирам

Описание на метода за провеждане на IPO аукцион на пазар BEAM