Българска Фондова Борса

Традиционно брокерските услуги са основно направление в бизнеса на ПФБК. ПФБК се регулира от Комисията за финансов надзор (http://www.fsc.bg) и има лиценз за инвестиционен посредник за търговия с всички видове ценни книжа на българските и международните капиталови пазари. ПФБК предлага на своите клиенти, както директен достъп до БФБ, така и собствена платfорма - CWTP.

 

ПФБК постоянно заема водещи позиции по оборот и е сред най-големите небанкови финансови институции на БФБ. През последните 10 години ПФБК е неизменно измежду топ брокерите по оборот на БФБ. През 2018 г. сме абсолютен лидер на пазара на брокерски услуги с 23% пазарен дял.

Успехът на ПФБК при търговията с акции се дължи основно на опита на нашия екип от брокери и на подкрепата, която те оказват за постигане на инвестиционните цели на нашите клиенти. ПФБК работи с големи чуждестранни инвестиционни фондове, ключови местни пенсионни и взаимни фондове, банки, големи и малки индивидуални клиенти.

Нашите брокери познават задълбочено предлагантите от ПФБК анализи, услуги и финансови инструменти, като същевременно разбират отлично нуждите и инвестиционния стил на всеки клиент. Въз основа на това знание и разбиране, ние сме в състояние да помогнем на своите клиенти, които искат да подобрят възвръщаемостта на инвестициите си. Качеството на предоставяните брокерски услуги е един от основните фактори, допринесъл за това ПФБК да продължава да бъде основния контакт на почти всички големи международни институционални и частни инвеститори, които търсят възможности за инвестиции в България.

Сподели