Документи и отчети

Проспектът, основният информационен документ, както и допълнителна информация относно ПФБК Восток, включително всички правила на фонда, могат да бъдат получени на адреса на управляващото дружество „ПФБК Асет Мениджмънт„ АД:

гр. София, ул. Енос 2, ет. 5; тел: +359 (2) 460 6400, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа

Основният информационен документ може да бъде получен и в клоновете на „Първа Инвестионна Банка” АД, където се извършва продажба и обратно изкупуване на дялове на ПФБК Восток от лицата, които приемат поръчки за тази дейност, в рамките на обичайното работно време.

  

Финансови отчети

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Месечен бюлетин

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 Покажи повече Покажи по-малко 2010

Сподели