Екип

Екипът ни е основното средство, с което добавяме стойност към вашите инвестиции. Вярваме, че ключът към откриване на атрактивни инвестиционни възможности се крие в собствените проучвания и анализ, извършвани от нашите портфолио мениджъри. Инвестиционните решения се обсъждат и се вземат съвместно, от целия екип, като особено държим на бързата реализация на инвестиционните идеи.

6843ff8b5a08d7301a96b734093cc90a3401fc24.jpg

Николай Костов - Председател на СД и Изпълнителен Директор

Николай Костов е изпълнителен директор на ПФБК Асет Мениджмънт от март 2004 г. до момента. Николай има магистърска степен от Университета за национално и световно стопанство в София, специалност „Счетоводство и контрол” и е лицензиран брокер на ценни книжа от 1998 г. Предишният му опит включва брокерска позиция в СИБАНК АД, включително главен брокер в периода 2000-2004 г.
Веселин Радойчев

Веселин Радойчев - Зам.председател на СД

Веселин Радойчев е член на Съвета на директорите на ПФБК Асет Мениджмънт АД от 2021 г. Понастоящем той ръководи екипа анализатори на ПФБК ЕООД като отговаря за фармацевтичния, инфраструктурния, енергийния, телекомуникационния сектор, както и за холдинговите компании. Преди да се присъедини към ПФБК и ПФБК Асет Мениджмънт той е работил като анализатор в EFG Securities и като асистент в Suffolk University. Веселин Радойчев има магистърска степен по Финанси от Suffolk University и бакалавърска степен по Счетоводство от УНСС.
fc56a2ece6804bd47d737deb800978afed046a43.jpg

Десислава Чуховска-Димитрова - Ръководител отдел "Вътрешен контрол"

Десислава Чуховска е ръководител отдел "Вътрешен контрол" на "ПФБК Асет Мениджмънт" АД от май 2006 г. до момента. Десислава има висше юридическо образование, завършила е ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий. От септември 2005 г. до настоящия момент е юрисконсулт на ПФБК.
fd8dec2c2f6b96f96e56038dafe2abfb96e6cb0c.jpg

Любомир Янков – Прокурист и Главен счетоводител

Любомир Янков е главен счетоводител на ПФБК Асет Мениджмънт от м. юли 2007 г. до момента. Любомир има магистърска степен от Университета за национално и световно стопанство в София, специалност „Счетоводство и контрол”. За периода от м. септември 2002 г. до момента е Директор за връзки с инвеститорите на ИД „Надежда” АД и е зам.-председател на Българската Асоциация по Връзки с Инвеститорите /БАВИ/.
DSC_6118.JPG

Степан Семков- Портфолио мениджър

Степан Сьомков се присъедини към екипа на ПФБК Асет Мениджмънт АД като портфолио мениджър през 2022 г. Той има магистърска степен по Корпоративни финанси от Икономически университет – Варна и е лицензиран инвестиционен консултант от КФН. През 2023 г. преминава успешно второ ниво на изпита CFA.
Катина Пенева

Александър Леков- Член на СД и Портфолио мениджър

Александър Леков е член на СД на ПФБК Асет Мениджмънт от 2022 г. Той има над 25 годишен опит в управлението на портфейли, търговията и анализа на финансови инструменти на глобалните пазари, като в момента е Портфолио Мениджър в ПФБК Асет Мениджмънт. Преди да се присъедини към дружеството, Александър е бил Изп. Директор на Райфайзен Асет Мениджмънт, Ръководител Инвестиционно Банкиране в МКБ Юнионбанк, Член на СД в Капман, Управител на Капман Консултинг и др. Александър е бакалавър по икономика и бизнес в НБУ.

Сподели