Екип

Екипът ни е основното средство, с което добавяме стойност към вашите инвестиции. Вярваме, че ключът към откриване на атрактивни инвестиционни възможности се крие в собствените проучвания и анализ, извършвани от нашите портфолио мениджъри. Инвестиционните решения се обсъждат и се вземат съвместно, от целия екип, като особено държим на бързата реализация на инвестиционните идеи.

6843ff8b5a08d7301a96b734093cc90a3401fc24.jpg

Николай Костов - Председател на СД и Изпълнителен Директор

Николай Костов е изпълнителен директор на ПФБК Асет Мениджмънт от март 2004 г. до момента. Николай има магистърска степен от Университета за национално и световно стопанство в София, специалност „Счетоводство и контрол” и е лицензиран брокер на ценни книжа от 1998 г. Предишният му опит включва брокерска позиция в СИБАНК АД, включително главен брокер в периода 2000-2004 г.
6fe8eb991007db44a58e5ee169edd776b91754c8.jpg

Надежда Дафинкичева - Зам. председател на СД

Надежда Дафинкичева е част от екипа на ПФБК Асет Мениджмънт от м. април 2004 г. Надежда има магистърска степен по Международни икономически отношения от Университета за национално и световно стопанство в София и сертификат за лицензиран инвестиционен консултант от КФН. Специализирала е управление на инвестициите в CzechFinancialAcademy, Прага. Към настоящия момент Надежда е управител на ПФБК.
68796f6e1fba963580fa9cd91064f7f0f1e76cc3.jpg

Мартин Димитров, CFA, Член на СД

Мартин Димитров е част от Съвета на директорите на ПФБК Асет Мениджмънт от 2017 г. Мартин изпълнява длъжност Директор корпоративни финанси в ПФБК ЕООД. Предишният му опит включва 6 години като портфолио мениджър и 2 години като финансов анализатор. Мартин има магистърска степен по финанси и банково дело от Софийски Университет "Св. Климент Охридски" и сертификат за лицензиран инвестиционен консултант от КФН. Мартин е сертифициран финансов анализатор - CFA.
Pic - 1.jpg

Димитър Кутелов- Прокурист и Портфолио мениджър

Димитър Кутелов е портфолио мениджър в ПФБК Асет Мениджмънт от август 2018 г. Преди това е работил като главен дилър в Алианц Банк България АД, началник отдел „Клиентски продажби“ в дирекция „Ликвидност и финансови пазари“ на Банка Пиреос България АД, ръководител управление „Ликвидност и капиталови пазари” в СИБАНК АД. Димитър има магистърска степен по „Международни икономически отношения“ от УНСС, гр. София и е лицензиран инвестиционен консултант и брокер на ценни книжа от КФН. От юли 2020 г.е Прокурист на дружеството.
f71f27489dbc3b8bb43e960ccafd938889f4bec7.jpg

Стойко Радиев- Риск мениджър

Стойко Радиев е риск мениджър на ПФБК Асет Мениджмънт от януари 2018. Преди да се присъедини към екипа на ПФБК, Стойко придобива бакалавърска степен по международна бизнес администрация и магистърска степен по финанси и инвестиции в Университет Ерасмус в Ротердам.
fc56a2ece6804bd47d737deb800978afed046a43.jpg

Десислава Чуховска-Димитрова - Ръководител отдел "Вътрешен контрол"

Десислава Чуховска е ръководител отдел "Вътрешен контрол" на "ПФБК Асет Мениджмънт" АД от май 2006 г. до момента. Десислава има висше юридическо образование, завършила е ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий. От септември 2005 г. до настоящия момент е юрисконсулт на ПФБК.
fd8dec2c2f6b96f96e56038dafe2abfb96e6cb0c.jpg

Любомир Янков – Главен счетоводител

Любомир Янков е главен счетоводител на ПФБК Асет Мениджмънт от м. юли 2007 г. до момента. Любомир има магистърска степен от Университета за национално и световно стопанство в София, специалност „Счетоводство и контрол”. За периода от м. септември 2002 г. до момента е Директор за връзки с инвеститорите на ИД „Надежда” АД и е зам.-председател на Българската Асоциация по Връзки с Инвеститорите /БАВИ/.
7b85f4c10ed2f8a91f6003cba9ee1869b15c308f.jpg

Галина Коначка – Бек офис специалист

Галина Коначка е служител в бек офиса на ПФБК Асет Мениджмънт от м. ноември 2007 г. до момента. Притежава магистърска степен по икономика от Стопанска академия "Д.А.Ценов" гр.Свищов. За периода от 2000 г. до 2008 г. Галина Коначка е работила като експерт в сферата на общото застраховане.

Сподели