НИД Надежда АД

НСА НСА/дял Месечна доходност Годишна доходност Доходност от началото на год.
5 104 125.51 BGN
2 609 697.93 EUR
1.3183 BGN
0.6740 EUR
2.34% 12.05% 8.56%

Посочените цени са за поръчки подадени на 30.06.2024

Национално Инвестиционно Дружество Надежда АД е бивш приватизационен фонд спечелил доверието на 20,000 българи по време на масовата приватизация през 1996. През 1998 фондът е преобразуван и продължава дейността си като инвестиционно дружество от затворен тип, занимаващо се с портфейлни инвестиции във финансови инструменти. От юли 2014 дружеството се класифицира като национално инвестиционно дружество от затворен тип.

НСА/акция и пазарна цена в лева

(dd.mm.yy)
(dd.mm.yy)

Сподели