Новини

15.05.2015

Покана и материали за свикване на ОСА на 15.06.2015 г. на НИД "Надежда" АД

Прочети повече

05.08.2014

Публикуван е проспектът за публичното предлагане на "Албена" АД

Прочети повече

16.05.2014

Покана и материали за свикване на ОСА на 16.06.2014 г.

Прочети повече

23.05.2013

Покана и материали за свикване на ОСА на 28.06.2013 г.

Прочети повече

21.09.2012

Комисията за финансов надзор одобри проспекта на „Е.ОН България Продажби” АД (с настоящо наименование „Енерго-Про Продажби АД)

Прочети повече

21.09.2012

Комисията за финансов надзор одобри проспекта на „Е.ОН България Мрежи” АД (с настоящо наименование „Енерго-Про Мрежи АД)

Прочети повече

13.08.2012

Успешно приключване на подписка във връзка с увеличението на капитала на „Костенец-ХХИ” АД

Прочети повече

23.07.2012

Комисията за финансов надзор одобри предложение по чл. 157а ЗППЦК за изкупуване на акции на „Оргахим” АД

Прочети повече

04.07.2012

Документи за увеличението на капитала на "Костенец-ХХИ" АД

Прочети повече

21.06.2012

Одобрен проспект на "Костенец-ХХИ" АД

Прочети повече

Сподели