ПФБК ВОСТОК на първо място по доходност за 2016 г., при фондовете инвестиращи в акции

13.01.2017

Постигнатата за 2016 г.доходност е в размер на 37,65%.
Източник: Българска асоциация на управляващите дружества /БАУД/

"При високорисковите фондове за втора поредна година най-силно се представи "Восток" на ПФБК Асет Мениджмънт"
Източник: в.Капитал

Сподели