ПИБ ГАРАНТ на първо място по доходност за 2016 г., при консервативните фондове

13.01.2017

С реализираните 5,73% за 2016 г., ПИБ ГАРАНТ се нарежда на първо място по доходност, при консервативните фондове в България.
Източник: Българска асоциация на управляващите дружества /БАУД/

Сподели