ПИБ КЛАСИК на първо място по доходност за 2016 г., при балансираните фондове

13.01.2017

С реализираните 18,02% за 2016 г., ПИБ КЛАСИК се нарежда на първо място по доходност, при балансираните фондове в България.
Източник: Българска асоциация на управляващите дружества /БАУД/

Сподели