Промяна в Тарифата на ПФБК от 18.01.2021 г.

18.12.2020

На 18.12.2020 г. компетентният орган на ИП измени Тарифата за такси и комисионни на ПФБК ЕООД. Измененията влизат в сила на 18.01.2021 г.

Можете да се запознаете подробно с Тарифата на този линк.

При несъгласие с измененията в Тарифата имате право да прекратите договора си с ИП ПФБК ЕООД без предизвестие преди датата на влизането в сила на измененията (18.01.2021 г.), без да носите отговорност за неустойки и разноски, с изключение на разноските, свързани с притежаваните от Вас активи.
За допълнителни въпроси може да се свържете с нас на E-mail: ffbh@ffbh.bg или телефон 02/4606400