Временно спиране на продажба и обратно изкупуване на дялове

07.12.2015

Уважаеми клиенти,

 

Уведомяваме Ви, че на свое заседание от 07.12.2015 г. Съветът на директорите на УД „ПФБК АСЕТ МЕНИДЖМЪТ” АД, взе решение за временно спиране на продажба и обратно изкупуване на дялове, издавани от организираните и управлявани от дружеството договорни фондове ДФ „ПФБК ВОСТОК”, ДФ „ПИБ АВАНГАРД”, ДФ „ПИБ КЛАСИК” и ДФ „ПИБ ГАРАНТ”. Временното спиране, на продажба и обратно изкупуване на дялове, ще се проведе по следния график:

    • Временно спиране на продажбата и обратно изкупуване за дата 12.12.2015 г.;
    • Продажбата и обратното изкупуване на дялове да бъде възобновено, считано от дата 14.12.2015 г.;
    • Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване, по които ще бъдат изпълнени поръчките за продажба и обратно изкупуване, приети на 11.12.2015 г., ще бъдат обявени на 14.12.2015 г.

Решението за временно спиране на продажбата и обратното изкупуване на дялове, издавани от договорните фондове, бе взето във връзка с това, че съгласно търговския календар на Xetra, на дата 12.12.2015 г.(събота) търговска сесия на Българска Фондова Борса- София АД няма да се провежда и в посочения ден няма да могат да бъдат оценени правилно активите и/ или задълженията на договорните фондове

Сподели