Продукти

Ние в ПФБК Асет Мениджмънт постоянно наблюдаваме глобалните макроикономически процеси и, използвайки нашия богат опит, се опитваме да очертаем най-атрактивните стратегии и продукти. Винаги преди да Ви препоръчаме конкретна инвестиционна стратегия, анализираме вашите нужди, цели и склонността за поемане на риск.

Доверително управление

  • Стандартизирани продукти – ако сте начинаещ инвеститор, но имате нужда от индивидуален подход, ние Ви предлагаме да инвестирате в стандартизираните ни портфейли, които да подобрят Вашата гъвкавост и ликвидност.
  • Портфейли на фокус: Портфейли от борсово-търгуеми фондове

  •  портфейл от акции;

  •  портфейл от облигации;

  • балансиран портфейл от акции и облигации;

                  

 

Договорни фондове – когато искате регулирана и методологично ясна инвестиция, отворена към неограничен брой клиенти ние Ви предлагаме:

  • ПФБК Восток – високодоходен фонд в глобални технологични акции;
  • ПИБ Авангард – високодоходен фонд в глобални акции;
  • ПИБ Класик – балансиран фонд, инструменти с фиксирана доходност и глобални акции;
  • ПИБ Гарант – консервативен фонд, инвестиращ предимно в инструменти с фиксирана доходност.

Сподели