Продукти

Ние в ПФБК Асет Мениджмънт постоянно наблюдаваме глобалните макроикономически процеси и, използвайки нашия богат опит, се опитваме да очертаем най-атрактивните стратегии и продукти. Винаги преди да Ви препоръчаме конкретна инвестиционна стратегия, анализираме вашите нужди, цели и склонността за поемане на риск.

Доверително управление

  • Стандартизирани продукти – ако сте начинаещ инвеститор, но имате нужда от индивидуален подход, ние Ви предлагаме да инвестирате в стандартизираните ни портфейли, които да подобрят Вашата гъвкавост и ликвидност.
  • Портфейл на фокус: Високодивидентни акции в евро

  • Цялостно доверително управление – доверете се на нашия опитен екип и ние може да постигнем изключителни дългосрочни резултати на база на премерен баланс между доходност и риск;
  • Доверително управление с ограничени правомощия – когато нямате време за ежедневно управление на Вашите инвестиции, ние Ви предлагаме да ги управляваме от Ваше име в съответствие с Вашите инвестиционни цели;
  • Доверително управление по лична преценка на инвеститора – ние можем да Ви предложим ценово и времево предимство при реализирането на инвестиционните Ви идеи в Източна Европа при пълен контрол от Ваша страна.

Договорни фондове – когато искате регулирана и методологично ясна инвестиция, отворена към неограничен брой клиенти ние Ви предлагаме:

  • ПФБК Восток – първият български договорен фонд с фокус Русия и страните от бившия Съветски съюз;
  • ПИБ Авангард – високодоходен фонд в глобални акции с акцент върху България;
  • ПИБ Класик – балансиран фонд, инструменти с фиксирана доходност и глобални акции с акцент върху България;
  • ПИБ Гарант – консервативен фонд, инвестиращ предимно в инструменти с фиксирана доходност.

Сподели