Въпросник

Този въпросник съдържа насоки, които да Ви помогнат при избора на най-подходящата алтернатива за инвестиране. Той ще Ви помогне да разберете кой от нашите продукти е най-подходящ за Вас.

Важни съображения при избора на инвестиционен продукт

КАКЪВ Е ВАШИЯТ ВРЕМЕВИ ХОРИЗОНТ

Кога смятате да започнете да изразходвате средствата от портфейла си? Ако дотогава има много време, може би се предпочетете портфейл с потенциал за постигане на по-голяма доходност и по-високо ниво на риск. В този случай Вие ще разполагате с повече време, през което да преодолеете неизбежните възходи и падения на пазара.

КАКВА Е ВАШАТА ПОНОСИМОСТ КЪМ ПОЕМАНЕТО НА РИСК

Какво мислите за риска? Някои инвестиции са съпътствани от драстични колебания на стойността, но имат потенциал за по-висока доходност. Важно е да изберете инвестиции, които да съвпадат с Вашата толерантност към риск.

КАКЪВ Е РАЗМЕРЪТ НА ВАШАТА ИНВЕСТИЦИЯ

Възнамерявате да влагате в инвестиции умерени по размер суми или да предоставите за управление значително лично имущество? Взаимните фондове на ПФБК АМ предлагат отлична възможност за непрофесионалните инвеститори да спечелят от потенциала на капиталовите и облигационните пазари, като се възползват от диверсификацията, професионалното управление и ниските разходи за търговия. Ако планирате да инвестирате сума по-малка от 50,000 лева, моля продължете към Инвестиции във Взаимни Фондове.

Ако Вашата инвестиция надхвърля 50,000 лева и искате да делегирате управлението на активите си на професионалисти, които уважават инвестиционните изисквания и личните цели на всеки клиент, моля продължете към Доверително Управление на Портфейли.

 

Сподели