Контакти

Първа Финансова Брокерска Къща

Адрес: гр. София, 1408, ул. Енос 2, ет. 4 & 5
Tel:+ 359 (2) 460 64 00
E-mail: ffbh@ffbh.bg

Инвестиционно Посредничество

Tel: + 359 2 460 64 24

Корпоративни Финанси

Tel: + 359 2 460 64 59

Анализи

Tel: + 359 2 460 64 21

 

ПФБК Асет Мениджмънт АД

Адрес: гр. София, 1408, ул. Енос 2, ет. 5
Тел: +359 2 460 64 00
E-mail: asset_management@ffbh.bg

 

ИД „Надежда” АД

Адрес: гр. София, 1408, ул. Енос 2, ет. 5
Тел: +359 2 460 64 48
E-mail: Lubomir.Yankov@ffbh.bg

 

Контактна форма