Повече информация за cookies

Политика за използване на бисквитки (cookies)

Настоящата политика има за цел да информира всяко лице, което получи достъп до уебсайтове/уеб базирани системи на „ПФБК" ЕООД и „ПФБК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД в world wide web, че използват бисквитки, целите на използването им и възможността му да ги управлява и да се откаже от тях.

Същност на бисквитките (cookies)
HTTP-бисквитка (HTTP cookie), обикновено наричана просто „бисквитка" е пакет информация, изпратен от уеб сървър към Интернет браузър, например Internet Explorer, Microsoft Edge, Safari, Opera, Mozilla Firefox, Chrome и т.н., а след това връщан от браузъра всеки път, когато той получи достъп до този сървър. Дадена бисквитка остава във Вашето устройство за използване при следваща сесия, като тя може да бъде междувременно изтрита. В случай че ползвате повече от един браузър, всеки от тях има отделно пространство за съхранение на бисквитки. Бисквитките не се отнасят до дадено лице, а до комбинация устройство и интернет браузър. Следователно, едно лице, което използва няколко браузъра и/или устройства има отделен набор от бисквитки за всяка комбинация устройство и браузър. От друга страна бисквитките не правят разлика между множество потребители, споделящи едно и също устройство и браузър, освен ако те нямат различни потребителски профили.

Управление на бисквитките
Вие може да управлявате по всяко време кои бисквитки приемате и кои отхвърляте, както и да изтриете запазените вече такива на Вашето устройство. За управление на бисквитките ползвайте настройките на Вашия браузер. При нужда използвайте функцията „Помощ" на браузъра, за да откриете нужните Ви настройки или се обърнете към неговия производител.

В случай че се откажете от бисквитките това може да се отрази негативно на функционалността на уебсайтовете/уеб базираните системи на „ПФБК" ЕООД и „ПФБК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД." 

Сподели