Новини

28.02.2022

Временно спиране на на издаването и обратното изкупуване на дявове на ДФ ПФБК ВОСТОК

Прочети повече

10.12.2021

Промени на таксите за записване и обратно изкупуване, както и на таксата за управление на управляваните от УД „ПФБК Асет Мениджмънт“ АД договорни фондове

Прочети повече

29.01.2021

Промяна в Общите условия на ПФБК от 02.03.2021 г.

Прочети повече

18.12.2020

Промяна в Тарифата на ПФБК от 18.01.2021 г.

Прочети повече

07.02.2019

И през 2018 г. ПФБК е инвестиционният посредник с най-голям оборот на Българската фондова борса

Прочети повече

28.05.2018

КФН потвърди проспекта за първично публично предлагане на акции на "Градус" АД

Прочети повече

13.01.2017

ПФБК ВОСТОК на първо място по доходност за 2016 г., при фондовете инвестиращи в акции

Прочети повече

13.01.2017

ПИБ КЛАСИК на първо място по доходност за 2016 г., при балансираните фондове

Прочети повече

13.01.2017

ПИБ ГАРАНТ на първо място по доходност за 2016 г., при консервативните фондове

Прочети повече

12.01.2017

ПФБК е инвестиционния посредник с най-голям оборот на БФБ за 2016

Прочети повече

Сподели