Дългови инструменти

ПФБК има значителен опит в създаването, структурирането и пласирането на широка гама от дългови инструменти.

Основавайки се на значителните си познания за пазарите на дългови инструменти, ние сме в състояние да предоставим професионален съвет на своите клиенти относно разнообразни индивидуални финансови стратегии, включващи кредитиране на проекти, облигационни заеми и структуриране на финансови продукти.

Отдел Дългови капиталови пазари участва в проекти свързани с:

  • Банкови заеми
  • Облигационни заеми
  • Преструктуриране на дълг
  • Конвертируеми финансови инструменти
  • Проектно финансиране
  • Хибридно ("мецанин") финансиране
  • Синдикирани заеми
  • Общински облигации

Сподели