Доверително управление

Когато инвестиционните изисквания на клиента са по-специфични от стандартните портфейли, които предлагат договорните фондове, ПФБК Асет Мениджмънт предлага на инвеститорите доверително управление на индивидуални портфейли.

ПФБК Асет Мениджмънт има индивидуален подход към инвестиционните цели, склонността за поемане на риск, времевия хоризонт на инвестицията и специалните предпочитания на клиентите към активите в портфейла, за да изработи най-подходящата инвестиционна стратегия.

Активното управление и постоянният контрол на резултатите при всеки от предлаганите продукти гарантират стабилно представяне на индивидуалните портфейли при ограничаване на пазарните рискове.

Нашият дългогодишен опит в доверителното управление ни дава възможност да оценим, колко важно е да познаваме в дълбочина потребностите на клиентите си и да управляваме активите им по начин, който да облича техните идеи в най-подходяща форма.

Сподели