ПФБК е инвестиционния посредник с най-голям оборот на БФБ за 2016

12.01.2017

Първа финансова брокерска къща получи наградата за инвестиционен посредник, реализирал най-висок оборот на БФБ-София през миналата година. Компанията ни е реализирала 12.4% от общия оборот на регулирания пазар на Българската фондова борса през  2016 г. ПФБК беше отличена и като „Инвестиционен посредник с най-значим принос за развитието на капиталовия пазар през 2016 г.”

Сподели