Международни финансови пазари

В процеса на разширяване обхвата на услугите, които ПФБК осигурява за своите клиенти, компанията предлага търговия с ценни книжа на всички основни чужди пазари. Сетълментът за всички търгувани финансови инструменти се осъществява основно чрез DVP / RVP механизъм от клиринговия агент на клиента. Това позволява на всички институционални клиенти, които са длъжни да държат ценните си книжа и финансовите средства по попечителски сметки, свободно да търгуват на международните пазари.

С цел да осигури възможно най-конкурентни цени за различните пазари, ПФБК е в договорни отношения с няколко световни брокери, през които могат да се насочат клиентските поръчки в търсене на възможно най-добро изпълнение.

Всички поръчки към ПФБК могат да се подават по електронен път чрез Bloomberg EMSX, откъдето биват пренасочени към специфичните пазари. Информацията за изпълнението им съответно стига до клиента отново чрез Bloomberg EMSX.

Всеки потребител на Bloomberg може да използва безплатната платформа за търговия EMSX. Брокерския код на ПФБК в „Блумбърг” е „FFBG”.

За да научите повече за Bloomberg EMSX, натиснете тук.

За да получите повече информация и достъп до търговия, моля обърнете се към се trading@ffbh.bg

Сподели