Екип

 

nikolov.jpg

Стоян Николов

Стоян започва работа за ПФБК през 2005 г. като брокер на ценни книжа, а през 2009 г. става управител на дружеството. Преди това работи за две от водещите банки в България – ПИБ и Райфайзенбанк. Завършва висшето си образование в УНСС и има специализация в САЩ. Стоян участва в множество сделки по придобивания, публични предлагания на БФБ-София, процедури по двойно листване на емисии и други финансови операции.
b40bf8e5be270c1789ceebfe23f25dfda24518c4.jpg

Веселин Радойчев

Веселин Радойчев се присъедини към екипа на ПФБК през 2010 г. като финансов анализатор. Понастоящем той ръководи екипа анализатори на компанията като отговаря за фармацевтичния, инфраструктурния, енергийния, телекомуникационния сектор, както и за холдинговите компании. От април 2022 г. Веселин е и управител на ПФБК. Преди да се присъедини към ПФБК той е работил като анализатор в EFG Securities и като асистент в Suffolk University. Веселин Радойчев има магистърска степен по Финанси от Suffolk University и бакалавърска степен по Счетоводство от УНСС.
261eb6d0a47a72438368cfe7fa6603b29e25c227.jpg

Анна Георгиева

Анна Георгиева е брокер на ценни книжа в екипа на ПФБК от 2008 г. Отговаря за търговията на българската фондова борса, както и на чужди пазари чрез платформите на InteractiveBrokers и Bloomberg. Преди това е работила като брокер в Обединена българска банка и валутен дилър в Инвестбанк. Анна завършва магистърската си степен в Софийския Университет „Св. Климент Охридски“, специалност Приложна Математика, София и е лицензиран брокер от 2004г. Взима участие в проектите на ПФБК по сделки за публично предлагане и търгови предложения.
fc56a2ece6804bd47d737deb800978afed046a43.jpg

Десислава Чуховска

Десислава Чуховска е юрисконсулт на „Първа Финансова Брокерска Къща” ООД от септември 2005 г. Десислава притежава магистърска степен по право от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. Тя е работила в Комисията за финансов надзор за периода 2002 г.–2005 г. От май 2006 г. е ръководител на отдел „Вътрешен контрол” на ПФБК Асет Мениджмънт АД.
a7d60b9748c6455262b43db6a73d78f9dc66af97.jpg

Евгени Генчев

Евгени Генчев започва работа в ПФБК през 2006 г. като Зам.главен счетоводител, а от 2011 г. е Ръководител финансов отдел на дружеството. Преди да се присъедини към екипа на Първа финансова брокерска къща той е работил като Главен счетоводител на ИП „Норд Инвестмънт“ АД и „Север Холдинг“ АД. Притежава магистърска степен по икономика от Стопанска академия "Д.А.Ценов" гр.Свищов.
5e085a7b0ae15f31fff13756aa545fdfaa796f2d.jpg

Ивайло Стоев

Ивайло започва работа в счетоводния отдел на ПФБК през юли 2012 г. Преди да се присъедини към екипа на Първа финансова брокерска къща той е работил като главен счетоводител на „Омикрон“ АД. Ивайло придобива магистърската си степен в Университета за национално и световно стопанство, гр. София, специалност „Счетоводство и контрол“. От септември 2019 г. той поема поста Риск Мениджър на ПФБК.
3444d42aa4a95f3ba2b3f80844f16b7cd195f0eb.jpg

Юлиан Андреев

Юлиан Андреев е вътрешен одитор на Първа финансова брокерска къща от април 2008 година. Юлиан притежава магистърска степен по право от Университета за национално и световно стопанство, София.
empty profile.png

Катина Пенева - Ръководител отдел Вътрешен контрол и съответствие

В екипа на ПФБК от 2000 година в отдел бек офис. От 2007 г. е ръководител на отдел Вътрешен контрол и съответствие. Като Ръководител отдел Вътрешен контрол и съответствие следи за всички промени в нормативните актове, касаещи дейността на ПФБК и тяхното приложение в оперативната работа. Извършва надлежни проверки на целия документооборот на компанията и се грижи за спазването на законовите изисквания към процедурите приложими към дейността на инвестиционните посредници.
MD.jpg

Михаил Димитров

Михаил Димитров постъпва на работа в ПФБК като финансов анализатор през 2020 г. Той отговаря за секторите недвижимите имоти, туризъм и производство на батерии. Михаил има магистърска степен по Корпоративни финанси от Икономически университет – Варна и е лицензиран инвестиционен консултант от КФН. През 2021 г. преминава успешно второ ниво на изпита CFA.
OM.jpg

Олга Младенов

Олга започва работа в отдел Бек Офис на ПФБК през август 2021 г. През 2004 г. Олга придобива бакалавърска степен по Икономика и финанси в Университет Ariel University в Израел.
empty profile.png

Светослава Атанасова

Светослава Атанасова се присъединява към екипа на ПФБК през ноември 2020 г. като Организатор сделки с ценни книжа. Има опит като бизнес консултант и експерт прогнозиране и бюджетиране в големи български и международни компании - Булгартабак Холдинг АД, Топлофикация София, Аджибадем Сити Клиник и др. Притежава магистърска степен по финанси от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“.

Сподели