Екип

 

nikolov.jpg

Стоян Николов

Стоян започва работа за ПФБК през 2005 г. като брокер на ценни книжа, а през 2009 г. става управител на дружеството. Преди това работи за две от водещите банки в България – ПИБ и Райфайзенбанк. Завършва висшето си образование в УНСС и има специализация в САЩ. Стоян участва в множество сделки по придобивания, публични предлагания на БФБ-София, процедури по двойно листване на емисии и други финансови операции.
6fe8eb991007db44a58e5ee169edd776b91754c8.jpg

Надежда Дафинкичева

Надежда Дафинкичева започва работа в ПФБК през 2000 г. в качеството си на финансов анализатор и консултант в отделите “Ценни книжа” и “Корпоративни финанси”. От 2011 г. Надежда Дафинкичева е ръководител на отдела за анализи и корпоративни финанси, a от 2017 г.- управител на дружеството. Надежда има магистърска степен по Международни икономически отношения от УНСС в София и е лицензиран инвестиционен консултант от КФН. От 2008 г. Надежда е зам. председател на СД на ПФБК Асет Мениджмънт.
68796f6e1fba963580fa9cd91064f7f0f1e76cc3.jpg

Мартин Димитров, CFA

Мартин Димитров постъпва в ПФБК през 2007 г. на позиция финансов анализатор. През 2009 г. Преминава към ПФБК Асет Мениджмънт като портфолио мениджър и инвестиционен консултант на управляваните фондове и сметки под доверително управление. През 2016 г. се завръща в ПФБК на позиция директор корпоративни финанси. Мартин има магистърска степен по Финанси и банково дело от Софийски Университет "Св. Климент Охридски" и е лицензиран инвестиционен консултант от КФН. Мартин е сертифициран финансов анализатор – CFA и член на българското CFA Общество от 2008 г.
b40bf8e5be270c1789ceebfe23f25dfda24518c4.jpg

Веселин Радойчев

Веселин Радойчев се присъедини към екипа на ПФБК през 2010 г. като финансов анализатор. Понастоящем той ръководи екипа анализатори на компанията като отговаря за фармацевтичния, инфраструктурния, енергийния, телекомуникационния сектор, както и за холдинговите компании. Преди да се присъедини към ПФБК той е работил като анализатор в EFG Securities и като асистент в Suffolk University. Веселин Радойчев има магистърска степен по Финанси от Suffolk University и бакалавърска степен по Счетоводство от УНСС.
261eb6d0a47a72438368cfe7fa6603b29e25c227.jpg

Анна Георгиева

Анна Георгиева е брокер на ценни книжа в екипа на ПФБК от 2008 г. Отговаря за търговията на българската фондова борса, както и на чужди пазари чрез платформите на InteractiveBrokers и Bloomberg. Преди това е работила като брокер в Обединена българска банка и валутен дилър в Инвестбанк. Анна завършва магистърската си степен в Софийския Университет „Св. Климент Охридски“, специалност Приложна Математика, София и е лицензиран брокер от 2004г. Взима участие в проектите на ПФБК по сделки за публично предлагане и търгови предложения.
fc56a2ece6804bd47d737deb800978afed046a43.jpg

Десислава Чуховска

Десислава Чуховска е юрисконсулт на „Първа Финансова Брокерска Къща” ООД от септември 2005 г. Десислава притежава магистърска степен по право от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. Тя е работила в Комисията за финансов надзор за периода 2002 г.–2005 г. От май 2006 г. е ръководител на отдел „Вътрешен контрол” на ПФБК Асет Мениджмънт АД.
a7d60b9748c6455262b43db6a73d78f9dc66af97.jpg

Евгени Генчев

Евгени Генчев започва работа в ПФБК през 2006 г. като Зам.главен счетоводител, а от 2011 г. е Ръководител финансов отдел на дружеството. Преди да се присъедини към екипа на Първа финансова брокерска къща той е работил като Главен счетоводител на ИП „Норд Инвестмънт“ АД и „Север Холдинг“ АД. Притежава магистърска степен по икономика от Стопанска академия "Д.А.Ценов" гр.Свищов.
f71f27489dbc3b8bb43e960ccafd938889f4bec7.jpg

Стойко Радиев

Стойко Радиев постъпва на работа в ПФБК като финансов анализатор през август 2015. От 2019 той се преквалифицира като брокер на ценни книжа, като междувременно става и риск мениджър на ПФБК Асет Мениджмънт. Преди да се присъедини към екипа, Стойко придобива бакалавърска степен по международна бизнес администрация и магистърска степен по финанси и инвестиции в Университет Ерасмус в Ротердам.
7b85f4c10ed2f8a91f6003cba9ee1869b15c308f.jpg

Галина Коначка

Галина Коначка е служител в бек офиса на ПФБК от м. ноември 2007 г. до момента. Притежава магистърска степен по икономика от Стопанска академия "Д.А.Ценов" гр.Свищов. За периода от 2000 г. до 2008 г. Галина Коначка е работила като експерт в сферата на общото застраховане.
5e085a7b0ae15f31fff13756aa545fdfaa796f2d.jpg

Ивайло Стоев

Ивайло започва работа в счетоводния отдел на ПФБК през юли 2012 г. Преди да се присъедини към екипа на Първа финансова брокерска къща той е работил като главен счетоводител на „Омикрон“ АД. Ивайло придобива магистърската си степен в Университета за национално и световно стопанство, гр. София, специалност „Счетоводство и контрол“. От септември 2019 г. той поема поста Риск Мениджър на ПФБК.
3444d42aa4a95f3ba2b3f80844f16b7cd195f0eb.jpg

Юлиан Андреев

Юлиан Андреев е вътрешен одитор на Първа финансова брокерска къща от април 2008 година. Юлиан притежава магистърска степен по право от Университета за национално и световно стопанство, София.
Kati.jpg

Катрин Заркова

Катрин Заркова се присъединява към екипа на ПФБК през юни 2019 г. като младши финансов анализатор. Понастоящем тя отговаря за изготвянето на макроикономическия преглед по тримесечия, който ПФБК публикува. Преди да се присъедини към ПФБК тя е работила в областта на ценните книжа в УниКредит Булбанк и Обединена Българска Банка. Катрин завършва бакалавър Счетоводство в УНСС и е кандидат за ниво I на CFA.

Сподели